Rola Pielęgniarek Operacyjnych w Zespołach Transplantacyjnych

Rola Pielęgniarek Operacyjnych w Zespołach Transplantacyjnych

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Zamysłem tej konferencji jest promowanie działań transplantologów i dotarcie do jak najszerszej rzeszy pielęgniarek operacyjnych, pracujących w szpitalach Dawcy, oraz szpitalach zajmujących się transplantologią na co dzień.


Strona konferencji na PCE

Organizatorzy

Marta Kotomska

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w WarszawieMagister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, aktywny członek zespołu pielęgniarek operacyjnych uczestniczących w pełnym zakresie procedur chirurgicznych i transplantacyjnych, doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Anna Osińska

Ekspert w organizacji szkoleń i konferencjiAbsolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Uczestnik wielu kursów z zakresu zarządzania, organizacji szkoleń i relacji interpersonalnych.
Od ponad 20 lat prowadzi własna firmę szkoleniową –Polskie Centrum Edukacji.
W latach 80-tych pracowała w oświacie jako nauczyciel i ekspert, w latach 90-tych jako dyrektor ds. administracyjnych w jednym z warszawskich szpitali.
TEXT

Piotr Małkowski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1979). Specjalista chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej i zdrowia publicznego. Doktorat n. med.- 1985 Habilitacja – 1996 Tytuł profesora zwyczajnego – 2006 Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego od 2006 r. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej od 2003 i nadal ; poprzednio od 1980 – Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM – 2012 – 2020

Maciej Kosieradzki

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1996). Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej. Doktor habilitowany nauk medycznych. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Konsultant Województwa Świętokrzyskiego w dziedzinie transplantologii. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany na podstawie pracy pt: “Rola reaktywnych form tlenu w niedokrwiennym uszkodzeniu przeszczepianej nerki”.

Roman Danielewicz

Wydział Nauki o Zdrowiu WUMAbsolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1985). Zatrudniony w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus oraz w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Wydział Nauki o Zdrowiu WUM. Specjalista chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej i zdrowia publicznego. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1992 r., habilitacja w 2000 r. (obie prace z zakresu transplantologii).

Prelegenci

Paweł Strzelec

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w LublinieRadca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim.

Edyta Karpeta

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w WarszawieRegionalny koordynator transplantacyjny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, magister pielęgniarstwa, instrumentariuszka.

Aldona Michalak

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w WarszawieMagister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, aktywny członek zespołu pielęgniarek operacyjnych uczestniczących w pełnym zakresie procedur chirurgicznych i transplantacyjnych

Aleksandra Kozłowska

Szpital Wojewódzki w Bielsku-BiałejMagister pielęgniarstwa – absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej. Pielęgniarka anestezjologiczna w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej.

Jolanta Kruczkowska

Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego ORGANiściEkonomistka, mama dawcy, a od 2013 roku współzałożycielka i Prezes Fundacji im. Bartka Kruczkowskiego ORGANiści. Organizatorka wielu akcji promujących świadome dawstwo narządów i tkanek m.in. ogólnopolskich, corocznych rajdów rowerowych dla transplantacji.

Iwona Żurecka – Sobczak

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka oraz absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Izabela Szwed

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiuołożna operacyjna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu. Przewodnicząca Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Jolanta Jagoda

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia DzieckaMagister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarka operacyjna w Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.

Marzena Witkowska

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dorota Bartnik

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego Całe życie zawodowe instrumentariuszka Oddziałowa Bloku operacyjnego w Instytucie Kardiologii w Aninie Od 25 lat pracuje w instytucie Kardiologii

Małgorzata Rudnik

Magister ekonomii oraz dyplomowany Coach zdrowia i żywienia Pracuje w Fundacji Badań i Rozwoju nauki przy projekcie bionicznej trzustki. Autorka artykułów na blogu Fundacji o problemach związanych z codziennym życiem z cukrzycą i nie tylko.

Klaudia Smyrek

Studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo. Obecnie na III roku studiów licencjackich. W roku akademickim 2017/2018 sekretarz Studenckiego Koła Naukowego „BeLivers” Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM.

Karolina Sobeczek

Studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo. Obecnie na III roku studiów licencjackich. W roku akademickim 2017/2018 sekretarz Studenckiego Koła Naukowego „BeLivers” Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM.

Formularz Rejestracji

Data spotkania

27 wrzesień 2018

Miejsce szkolenia

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, ul. Żwirki i Wigury 61


Szczegóły Konferencji

Organizatorzy


Partner Główny

owl

Patroni Wydarzenia

Partnerzy Wydarzenia


© 2018 Rola Pielęgniarek Operacyjnych w Zespołach Transplantacyjnych

e-mail:
pce@pce.com.pl